Main menu
I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju

Uzdolniona humanistycznie, Aleksandra Bełz, uczennica kl. II F (profil prawniczy) została stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, którego celem jest pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom…

Fotorelacja z 80-lecia LO im. ONZ  …

Dnia 5 października 2017 roku klasy 1D i 1I wybrały się na wycieczkę szkolną, jej celem była integracja zespołów oraz wzajemne poznanie. Pierwszy punkt programu…

2 października 2017 roku, odbył się w naszej szkole kiermasz ciast organizowany przez Szkolne Koło Fotograficzne. Bardzo wielu uczniów włączyło się do akcji, przynosząc różne…

29 września dziewczyny z klasy 1H i 1D zorganizowały w swoich klasach „Dzień Chłopaka”. Przygotowały drobne upominki, zrobiły pamiątkowe zdjęcia i pokroiły tort. W imieniu…

2 października 2017 r. (poniedziałek) odbędzie się kiermasz ciast! Start już od godziny 8:45! Organizatorem kiermaszu jest Szkolne Koło Fotograficzne! Dziękujemy i zapraszamy!…

W auli naszej szkoły klasa 1 D uczestniczyła w zajęciach  z panią pedagog. Spotkanie służyło nawiązaniu koleżeńskich relacji między uczniami. Młodzież integrowała się  poprzez udział…

26 września 2017 roku klasa I C I LO im. ONZ pod opieką pani Anny Zych-Watrak uczestniczyła w wycieczce do Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od…