Strona Główna
O Internacie
Kadra
Mieszkańcy Internatu
Samorząd Internatu
Galeria zdjęć
Przyjęcia do Internatu
Pliki do pobrania
Jak do nas trafić?
Kontakt

Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, działającą przy Liceum Ogólnokształcącym im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju. Mieści się przy ulicy Cegielnianej 10 w budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.

Zapewnia miejsce zamieszkania dla dziewcząt i chłopców uczących się w szkole. Placówka jest integralną częścią wychowania szkolnego, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły oraz przejmuje od rodziców funkcję opiekuńczo - wychowawczą na czas pobytu uczniów w internacie.

Prowadząc szeroki zakres działań, pracownicy internatu (dyrekcja, wychowawcy, pedagog) pomagają wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zaadoptować się w środowisku z dala od rodziny.

Dzięki stałej współpracy dyrekcji szkoły i kierownika internatu są zapewniane optymalne warunki do nauki, do wszechstronnego rozwoju i kształtowania postaw życiowych wychowanków z uwzględnieniem poczucia własnej wartości, godności osobistej, wrażliwości moralnej, aktywności i tolerancji. Młodzież jest przygotowywana (dzięki różnorodnym działaniom wychowawczym) do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Dbając o dobre wyniki w nauce, zwraca się także uwagę na bardzo ważną rolę wypoczynku. Młodzież otrzymuje bogatą ofertę różnorodnych form spędzania wolnego czasu, m.in. organizowane się zajęcia rekreacyjno - sportowe na hali sportowej czy siłowni.

Od kilku już lat odbywają się turnieje w halowej piłce nożnej między internatami powiatu biłgorajskiego, teleturnieje : „Familiada”, „Interiada”, dzięki którym młodzież uczy się zdrowej rywalizacji. Organizowane się dyskoteki, wspólne wyjścia i wyjazdy (np. kuligi).

W internacie znajduje się świetlica z TV, sala komputerowa z dostępem do Internetu, sala do cichej nauki oraz „księgozbiór” internatu, przydatny uczniom do poszerzania wiadomości z różnych dziedzin nauki.

Młodzież aktywnie uczestniczy w organizacji życia w internacie, między innymi imprezach okolicznościowych tj. Wieczornica, „Dzień chłopaka”, „Andrzejki”, „Walentynki”, „Otrzęsiny” dla klas pierwszych oraz wspólne kolacje wigilijne.

Co roku odbywają się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu, która współdecyduje i wpływa na otoczenie (sekcja higieniczna, sekcja kulturalno - oświatowa).

Internat daje młodzieży poczucie bezpieczeństwa i przynależności do pewnej społeczności, a panująca, przyjazna atmosfera sprzyja otwartej komunikacji, w której jasne się normy i reguły życia.

Zapraszamy do internatu przy LO im. ONZ w Biłgoraju!

1. Budynek Internatu, świetlica i korytarz

  2. Łazienki

 3. Sala komputerowa

4. Pokoje sypialne

5. Stołówka

6. Szatnia